Fire Safety Engineers B.V.

Fire Safety Engineers B.V. is een bedrijf dat is gespecialiseerd in hoogwaardige dienstverlening op het gebied van brandveiligheidsadvies, -onderzoek en Fire Safety Engineering (FSE). Op basis van onze brede marktkennis en vakinhoudelijke expertise ondersteunen wij onze opdrachtgevers bij het oplossen van vraagstukken die in veel gevallen specialistische kennis en know-how vereisen. Wij beperken ons daarbij niet alleen tot het leveren van adviezen. Nauwe betrokkenheid, resultaatgericht denken en sterke, soms niet alledaagse oplossingen maken Fire Safety Engineers B.V. een prettige en effectieve partner op het gebied van brandveiligheid.

Onze medewerkers

Het succes van ons bureau komt voort uit de kennis, kunde en inzet van onze medewerkers. Stuk voor stuk professionals met jarenlange ervaring in bedrijfsleven en/of overheids(brandweer)organisaties. Een deel van onze medewerkers beschikt naast de theoretische kennis ook over de praktische ervaring vanuit het brandweerveld. Hierdoor kunnen zij zich snel inleven in de voorgelegde problematiek. Hun instelling is integer en onafhankelijk, maar altijd zeer betrokken bij u, uw organisatie en de gemaakte afspraken.