Fire Safety Engineering

Voor complexe gebouwen zijn de standaardeisen niet altijd passend of wenselijk. Hiervoor is het mogelijk middels diverse simulatiemodellen invulling te geven aan de eisen vanuit de regelgeving. Hierbij werken wij met een project-specifieke en risicogerichte benadering. Onderstaand vindt u een aantal mogelijkheden van wat wij u kunnen bieden.

Ontruimings- en evacuatiesimulaties

Voor complexe gebouwen bestaat de mogelijkheid, naast het onderbouwen van de gelijkwaardigheid betreffende de regelgeving, ook een ontruimingssimulatie te maken. Hierbij krijgt u een goed beeld wat de benodigde tijd is om het gebouw te ontruimen, welke hoeveelheid personen acceptabel is, hoe de verdeling van de uitgangen is en wat dit doet tijdens de ontvluchting en waar uw BHV-organisatie bij kan en moet sturen.

Deze simulaties maken wij onder andere met Simulex. Hierbij krijgt u een real time ontruiming, waarbij u precies kunt zien waar zich knelpunten vormen, welke uitgangen overbelast worden en welke qua afstand niet ideaal zijn gelegen. Hierbij is het mogelijk om gericht te sturen naar uitgangen, waarbij uw BHV organisatie dan centraal staat.

FSE bv

Berekening opvang- en doorstroomcapaciteit

Om aan te tonen dat uw gebouw of ontwerp voldoende ontvluchtingsmogelijkheden heeft, is het mogelijk een berekening opvang- en doorstroomcapaciteit hiervoor te maken. In een opvang- en doorstroomcapaciteit berekening leggen wij voor u vast hoeveel mensen gebruik kunnen maken van welke ontvluchtingsmogelijkheid en welke tijd nodig is om het pand te ontruimen. Een berekening opvang- en doorstroomcapaciteit is ten opzichte van een volledige simulatie een eenvoudigere berekening en is enkel gebaseerd op de aanwezige trappen, deuren, doorgangen en opvangmogelijkheden. Deze geeft geen exacte weergave van de ontruiming binnen het gebouw en geen inzicht in eventuele knelpunten.

Brandoverslagberekeningen (Pintegraal)

Wanneer u dicht bij de erfgrens bouwt of een ontwerp maakt met meerdere bouwlagen kan het nodig zijn om aan te tonen dat er vanuit het bouwwerk geen brandoverslag kan plaatsvinden of wanneer er wel brandoverslag plaats kan vinden u de juiste maatregelen hiervoor kunt treffen. Ook voor bestaande gebouwen kunnen deze berekeningen gemaakt worden.

Simulatie van lucht- en rookstroming (CFD)

Middels een CFD (Computational Fluid Dynamics) simulatie worden de lucht- en rookstromingen inzichtelijk gemaakt, specifiek in geval van brand al dan wel of niet ondersteund met een sprinklerinstallatie. CFD is in te zetten bij grote complexe vraagstukken, waar het van belang is om inzicht te krijgen in de rookstroming, het rookverspreidingsgedrag en de warmteverspreiding in geval van brand. Een van de voorbeelden waarbij een CFD wordt toegepast is bij grotere parkeergarages. Middels de CFD kan aangetoond worden hoe de rook zich ontwikkelt, waarmee zowel inzicht verkregen wordt in de beschikbare tijd voor de ontvluchting als de mogelijkheid tot een brandweerinzet.

Een van de toepassingen die wij gebruiken om een CFD simulatie te maken is middels Fire Dynamics Simulator (FDS).

FSE bvWaarom Fire Safety Engineers B.V.?

  • Onafhankelijk
  • KIWA 9001 gecertificeerd
  • Altijd op de hoogte blijven van wet- en regelgving
  • Denken in oplossingen
  • Waarborgen van bedrijfscontinuïteit is ons speerpunt

Neem direct contact op

Waarom Fire Safety Engineers B.V.?