Bouwplantoetsing

Wilt u nieuw bouwen, uitbreiden of verbouwen? Wij kunnen u helpen met het toetsen van uw bouwplan aan de brandveiligheidseisen uit het Bouwbesluit 2012 (of, na inwerkingtreding van de omgevingswet, het Besluit Bouwwerken Leefomgeving c.q. BBL). Het leveren van maatwerk staat hierbij centraal.

Wij stellen een Masterplan Brandveiligheid (ook wel Integraal Plan Brandveiligheid) voor u op, met daarin, indien van toepassing, geïntegreerd de onderbouwing voor het toepassen van gelijkwaardigheid.

Naast het opstellen van de documenten kunnen wij u begeleiden tijdens het verdere traject van de ingediende aanvraag omgevingsvergunning bouw. De begeleiding kan onder andere bestaan uit opvragen offerten brandbeveiligingsinstallatie, begeleiding realisatie en ondersteuning aan een bouwteam.

Gelijkwaardigheid

Daarnaast zijn er diverse mogelijkheden om op gelijkwaardige eisen te voldoen aan de gestelde eisen uit het Bouwbesluit. Denk hierbij aan grotere brandcompartimenten, het verlengen van loopafstanden, maar ook het inzetten van de sprinklerinstallatie als brandmeldinstallatie.

FSE bv

Grotere brandcompartimenten conform de NEN 6060 of NEN 6079

Het realiseren van een groter brandcompartimenten dan wat is toegestaan volgens het Bouwbesluit kan op verschillende manieren. Wij gebruiken met name de NEN 6060 (Vuurlastberekening) en de NEN 6079 (Risicobenadering).

Wanneer een gelijkwaardigheid wordt toegepast in combinatie met een bouwplantoets (Masterplan Brandveiligheid, ook wel Integraal Plan Brandveiligheid) integreren wij de gelijkwaardigheid in deze rapportage, zodat er voor u als klant, het bevoegd gezag, de verzekeraar en eventuele andere instanties, één overzichtelijke rapportage ligt.

Verlengen loopafstand (o.a. Vultijdenmodel)

Om te bekijken en berekenen of het mogelijk is de loopafstanden te verlengen binnen een compartimenten maken wij in basis gebruik van het Vultijdenmodel, dat ook wordt geïntegreerd in het Masterplan. In bijzondere gevallen kunnen wij ook andere (zone-)modellen toepassen.  

Toezichtarrangementen

Bij het toepassen van gelijkwaardigheid middels de NEN 6060 (Vuurlastberekening) of de NEN 6079 (Risicobenadering) is een toezichtarrangement verplicht. De frequentie hiervan wordt afgestemd met het bevoegd gezag en vastgelegd in de rapportage waarin ook de gelijkwaardigheid is uitgewerkt.

Wij kunnen een toezichtarrangement voor u uitvoeren. Tijdens een toezichtarrangement wordt gecontroleerd en vastgelegd of er wordt voldaan aan de gestelde eisen vanuit de gelijkwaardigheid en of deze worden nageleefd. Met de rapportage die u hiervoor ontvangt, kunt u bij het bevoegd gezag aantonen dat er nog voldaan wordt aan de gestelde eisen en gemaakte afspraken. 

FSE bvWaarom Fire Safety Engineers B.V.?

  • Onafhankelijk
  • KIWA 9001 gecertificeerd
  • Altijd op de hoogte blijven van wet- en regelgving
  • Denken in oplossingen
  • Waarborgen van bedrijfscontinuïteit is ons speerpunt

Neem direct contact op

Waarom Fire Safety Engineers B.V.?